,

സമസ്ത: സ്‌കൂള്‍വര്‍ഷ പൊതുപരീക്ഷ  ഏപ്രില്‍ 1, 2ന്; 12,914 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കും

ചേളാരി: സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍ വര്‍ഷ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 207 മദ്‌റസകളില്‍ 2016 ഏപ്രില്‍ 2,3 തിയ്യതികളില്‍ നടത്തുന്ന അഞ്ച്, ഏഴ്, പത്ത്, പ്ലസ്ടു ക്ലാസുകളിലെ പൊതുപരീക്ഷയില്‍ അഞ്ചാം തരത്തില്‍ 223 സെന്ററുകളിലായി 6,607 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, ഏഴാം തരത്തില്‍ 184 സെന്ററുകളിലായി 4,984 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, പത്താം തരത്തില്‍ 64 സെന്ററുകളിലായി 1,262 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, പ്ലസ്ടു ക്ലാസില്‍ പത്ത് സെന്ററുകളിലായി 61 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 12,914 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കും.
2016-ലെ പൊതുപരീക്ഷയില്‍ രജിസ്തര്‍ ചെയ്തതിനേക്കാള്‍ 38 സെന്ററുകളും 988 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഈ വര്‍ഷം വര്‍ദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂള്‍ വര്‍ഷ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മദ്‌റസകളില്‍ മാര്‍ച്ച്  31, ഏപ്രില്‍ 1 തിയ്യതികളിലാണ് പൊതുപരീക്ഷ.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് 26 സൂപ്രണ്ടുമാരെയും 384 സൂപ്രവൈസര്‍മാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന് ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് നല്‍കിയ പരിശോധകരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പരീക്ഷാ സര്‍ക്കുലറുകളും സമയവിവരപട്ടികയും ഖുര്‍ആന്‍ പരീക്ഷാ ഹാജര്‍ പട്ടികയും സൂപ്രവൈസര്‍ നിയമന അറിയിപ്പുകളും അതാത് സെന്ററുകളിലേക്ക് തപാല്‍ മുഖേനെ അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.