ലൈറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ്

ആദര്‍ശ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഉസ്താദ് സിംസാറുല്‍ ഹഖ് ഹുദവി-  പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഉസ്താദ് ഖലീല്‍ ഹുദവി-  പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഉസ്താദ് മുസ്ഥഫ ഹുദവി ആക്കോട് –  പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഉസ്താദ് അല്‍ ഹാഫിള് അഹ്മദ് കബീര്‍ ബാഖവി കാഞ്ഞാര്‍ –  പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ഉസ്താദ് അല്‍ ഹാഫിള്‌ നൗഷാദ് ബാഖവി –  പ്രഭാഷണങ്ങള്‍