സമസ്ത പ്രാർത്ഥന ദിനം ഞായറാഴ്ച

ചേളാരി : സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്‌ എല്ലാവര്‍ഷവും റബീഉല്‍ ആഖിറിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച പ്രാർത്ഥന ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രാർത്ഥന ദിനം നവംബര്‍ 7ന് ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ദീനീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി മണ്‍മറഞ്ഞുപോയ സംഘടനാ നേതാക്കള്‍, സാമൂഹിക-സേവന രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായി പ്രവർത്തിച്ച നേതാക്കള്‍, പ്രവര്‍ത്തകര്‍, പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കള്‍, മദ്റസകളും പള്ളികളും മറ്റു ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്തിയവര്‍ എന്നിവരുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും, അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.
മദ്റസകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പള്ളികൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ സമസ്ത നേതാക്കൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.